EU:n innovaatiorahasto rahoittaa puhtaiden teknologioiden ja päästöjä vähentävien ratkaisujen käyttöönottoa. Pienten 2,5–7,5 miljoonan euron hankkeiden kolmas hakukierros avautui 30.3. ja se on auki 30.9. asti.

Innovaatiorahasto rahoittaa innovatiivisia päästöjä vähentäviä investointihankkeita seuraavilla aloilla:

 • uusiutuva energia
 • energiaintensiivinen teollisuus
 • energian varastointi
 • hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi.

Innovaatiorahastosta järjestetään vuosittain kaksi hakua: vuorotellen isojen yli 7,5 miljoonan euron hankkeiden haku ja pienten 2,5–7,5 miljoonan euron hankkeiden haku. Tällä kierroksella haun budjetti on 100 miljoonaa euroa.

Tuki kattaa enintään 60 % investoinnin pääomakustannuksista. Lisäksi minimikriteerit täyttäville lupaaville, mutta ei vielä markkinakypsille hankkeille on tarjolla hankekehitystukea.

Hakijana voi olla yksittäinen investoija, useimmiten pk- tai suuryritys. Rahoitusta voi hakea myös konsortiona esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Arviointikriteereitä ovat:

 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen potentiaali: kuinka paljon ratkaisu vähentää päästöjä kymmenen vuoden aikana?
 • Innovatiivisuus: kuinka innovatiivinen ratkaisu on?
 • Toteutettavuus: kuinka kypsä hanke on mm. teknisen toteutuksen, suunnittelun, liiketoimintamallin ja rahoituksen osalta?
 • Skaalattavuus: voidaanko ratkaisu skaalata?
 • Kustannustehokkuus: kuinka paljon päästöjä saadaan vähennettyä euroa kohden?

Innovaatiorahaston budjetti tulee Euroopan päästökaupan päästöoikeuksien huutokauppatuloista vuosilta 2020–2030. Rahastoa ohjaa Euroopan komission ilmastopolitiikan pääosasto ja rahoituksesta, hakijoiden neuvonnasta ja rahoitussopimuksista vastaa CINEA-toimeenpanovirasto. Hankekehitystukea tarjoaa Euroopan investointipankki.

Suomen kansallinen yhteystoimisto on työ- ja elinkeinoministeriössä, jossa yhteyshenkilönä toimii Juho Korteniemi. Valinnan rahoitettavista hankkeista tekevät komission nimittämät ulkopuoliset arvioijat, mutta komissio voi myös konsultoida hankkeista jäsenvaltioiden vastuuviranomaisia.

CINEA ja komission ilmastotoimien pääosasto järjestävät verkossa infotilaisuuden 20.4, jossa annetaan tietoa hausta ja ohjeistusta hakemuksen tekoon. Lisäksi 4.7. järjestetään hakemustyöpaja, jossa saa opastusta hakemuksen valmisteluun.

Pienten hankkeiden hakuaikataulu:

 • Haku avautuu 30.3.2022
 • Infotilaisuus verkossa 20.4.
 • Hakemustyöpaja 4.7.
 • Deadline 19.9.
 • Valintatulokset Q1 2024
 • Rahoituksen myöntäminen Q2 2024

Toisen rahoituskierroksen tuloksia

Toisella pienten hankkeiden rahoituskierroksella hakemuksia saapui 66 kappaletta ja tukea myönnettiin 17 hankkeelle yhteensä 62 miljoonan euron edestä. Suomesta tukea myönnettiin NSF III Finland Advisory Oy:n geotermisen lämmityksen ja viilennyksen GeoHuberila-hankkeelle.

Osa tukea hakeneista hankkeista tulee saamaan Euroopan investointipankin hankekehitystukea. Tätä tukea saavat hankkeet julkaistaan vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Lue lisää edellisen rahoituskierroksen tuloksista sekä vinkkejä hakuun komission sivuilta.