EU:n sisämarkkinat näkivät päivän valon tasan 30 vuotta sitten. Merkkipäivän kunniaksi komissio julkaisi kaksi tiedonantoa liittyen sisämarkkinoiden edelleen kehittämiseen ja EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamiseksi vihreän ja digitaalisen siirtymän hengessä.

EU:n sisämarkkinat perustettiin jäsenvaltioiden välisten kaupan esteiden poistamiseksi ja keskinäisen kaupankäynnin vilkastuttamiseksi. Sisämarkkinoiden luomista pidetään yhtenä EU:n tärkeimmistä saavutuksista.

Nyt julkaistut tiedonannot täydentävät helmikuista EU:n vihreän kehityksen teollisuussuunnitelmaa ja ne hahmottelevat  suuntaviivat sekä EU:n globaalin kilpailukyvyn parantamiseksi että sisämarkkinoiden kehittämiseksi EU:n vihreää ja digitaalista siirtymää tukevaksi.

Sisämarkkinoiden kehittäminen

Sisämarkkinoiden toiminnassa on edelleen esteitä ja hidasteita. Komissio ehdottaakin nykyisten sisämarkkinasääntöjen tehokkaampaa toimeenpanoa ja jäsenvaltiotason kaupankäynnin esteiden poistamista. Kaupankäynnin esteitä tulisi poistaa erityisesti vähittäiskaupan, rakentamisen, turismin, yrityspalveluiden ja uusiutuvan energian aloilla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi komissio ehdottaa, että kansallisten SOLVIT-keskusten ratkaistaviksi tuoduista tapauksista 90 % ratkaistaisiin 12 kuukauden kuluessa asian vireillepanosta. Tämän lisäksi komissio ehdottaa kansallisten sisämarkkinavirastojen perustamista ja jäsenmaiden kansallisista säännöistä ilmoittamisen yksinkertaistamista.

Pitkän aikavälin kilpailukyky

EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn edistämiseksi komissio ehdottaa toimia seuraavilla osa-alueilla:

  • Toimivat sisämarkkinat
  • Yksityisen pääoman ja investointien saatavuus
  • Julkiset investoinnit ja infrastruktuuri
  • Tutkimus ja innovointi
  • Energia
  • Kiertotalous
  • Digitalisaatio
  • Koulutus ja osaaminen
  • Kauppa ja avoin strateginen riippumattomuus

Komission kehittää myös EU:n sääntelykehystä kasvua ja kilpailukykyä tukevaksi. Vihreää, digitaalista ja taloudellista lainsäädäntöä koskevia raportointivaatimuksia on tarkoitus keventää niin, että raportointitaakka niiden osalta vähenee 25 %.

Sekä sisämarkkinoiden kehityksen että pitkän aikavälin kilpailukyvyn edistämisen osalta tavoitteiden etenemistä seurataan esimerkiksi sisämarkkinoiden ja kilpailukyvyn tulostaulujen ja vuotuisen sisämarkkinaraportin avulla.