Eurooppa-toimiston maaliskuuhun on kuulunut vaikka mitä – ennallistamisasetusta, jätevesidirektiiviä, merimissiota, Cities Forum -konferenssia, toimiston 25-vuotisjuhlien suunnittelua muutamia mainitaksemme. Myös komissio on ollut kuluneen kuukauden aikana aktiivinen julkaisten mm. nettonollateollisuuteen ja kriittisiin raaka-aineisiin liittyviä uusia säädösehdotuksia.

Kulunut kuukausi on, jälleen kerran, kulunut kuin siivillä. Vaikka nykyisellä komissiolla on enää reilu vuosi toimikautta jäljellä, lainsäädäntöehdotusten suhteen toiminnassa ei vielä näy minkäänlaisia hidastumisen merkkejä.

Eurooppa-toimiston työpöydällä on ollut mm. ennallistamisasetus ja jätevesidirektiivi, jotka ovat tällä hetkellä parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. Ennallistamisasetus on herättänyt paljon keskustelua myös Suomessa. Varsinais-Suomi ja Turku luontokaupunkina ehdottomasti kannattavat ennallistamisasetuksen periaatteita luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnontilan parantamiseksi. Joitakin tarkistuksia alkuperäiseen ehdotukseen on kuitenkin syytä tehdä. Esimerkiksi kaupunkivihreän lähtötaso tulee ottaa huomioon tavoitteita tarkasteltaessa, sillä Suomen kaupungit ovat paljon ”vihreämpiä” ja rakenteeltaan erilaisia kuin Keski- saatikka sitten Etelä-Euroopan kaupungit. Lisäksi tarkastelussa tulisi huomioida laajempi kaupunkialue, koska muuten laki saattaa johtaa yhdyskuntarakenteen hajaantumiseen ja asettaa kunnat perusteettomasti epätasa-arvoiseen asemaan.

Jätevesidirektiivin päivityksessä puolestaan komissio pyrkii kirittämään mm. ravinteiden poistotavoitteita sekä lisäämään jätevedenpuhdistamoiden energiatehokkuutta. Näiden suhteen Turun seudun puhdistamo on jo nykyisellään maailman huippuluokkaa, ja olemme tehneet sen mitä direktiivipäivityksessä edellytetään esimerkiksi typen ja fosforin poistoon sekä energianeutraaliuteen liittyen. Haasteita meillä on kuitenkin muun muassa ympäristölupiin ja mikroepäpuhtauksien poistoon liittyen, ja näihin pyrimme vaikuttamaan lainsäädäntöprosessin edetessä.

Käsittelyssä jo olevien aloitteiden lisäksi komissio julkaisi tässä kuussa monia keskeisiä vihreään siirtymään liittyviä uusia aloitteita, kuten nettonollateollisuutta sekä kriittisiä raaka-aineita koskevat asetusehdotukset. EU:n teollisuuspolitiikkaa veivataan nyt uuteen asentoon, jottei EU jäisi jälkeen globaalissa kilpajuoksussa kohti vihreämpää teknologiaa. EU:n sisämarkkinat täyttivät tässä kuussa 30 vuotta, ja myös niiden toiminnan parantamiseksi komissio esitteli uusia toimia.

Lainsäädäntötyön lisäksi myös EU-missiot näkyvät työpöydällämme. Pormestari Minna Arve osallistui Cities Forum -tapahtumaan ja kertoi tapahtuman päätilaisuudessa lähes 800 kuulijalle Turun työstä EU:n ilmastomissioiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensi kuussa komissio järjestää puolestaan EU:n merimissioon liittyvän Itämeren ja Pohjanmeren alueen tilaisuuden Hampurissa. Sitä varten työstämme paraikaa Varsinais-Suomen liiton nimissä missiositoumusta. Lisää sitoumuksia Itämeren alueelta tarvitaan – lisätietoja löytyy komission sivuilta.

Kaiken yllä mainitun lisäksi Bryssel on jälleen täynnä erilaisia tapahtumia ja konferensseja. Mekin kannamme kortemme kekoon ja juhlistamme 25-vuotiasta Eurooppa-toimistoa toukokuun lopussa. Brysselin tapahtuman teemana on, kuinkas muuten, EU-missiot! Tästä kerromme sitten lisää myöhemmin.

Hyvää alkukevättä toivotellen,

Saara, Miia ja Petteri