Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2023 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:

Parlamentissa kokoontuvat tällä viikolla valiokunnat.

 • Euroopan unionin parlamenttien puhemiesten vuosikonferenssi 24.-25.4. Prahassa pidettävän konferenssin agendalla on mm. Komission, Euroopan keskuspankin ja kansainvälisen valuuttarahaston kokous ja keskustelu EU:n globaalista roolista demokratian ylläpitäjänä.

Valiokuntien kokoukset:

 • Aluekehitysvaliokunta 25.4. Esityslistalla on mm. Keskustelu aluekehitys- ja koheesiokomissaari Elisa Ferreiran kanssa ja komission alueiden ja kaupunkien pääosaston (DG REGIO) esitys EU:n neljännen makroalueiden strategian toimeenpanosta.
 • Teollisuus, tutkimus ja energiavaliokunta 24.-25.4. Esityslistalla on mm. Julkinen kuuleminen sähkömarkkinauudistuksesta ja äänestys energiatehokkuusdirektiivin kolmikantaneuvotteluiden tuloksesta.
 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 26.-27.4. Esityslistalla on mm. Selonteot valiokunnalle meneillään olevista kolmikantaneuvotteluista esimerkiksi uusiutuvan energian direktiivin ja yhdyskuntajätevesidirektiivin osalta.
 • Liikenne- ja matkailuvaliokunta 24.-25.4. Esityslistalla on mm. Julkinen kuulemistilaisuus rautatieinfrastruktuurin tulevista haasteista ja keskustelu Ukrainan liikenneministerin sijaisen Serhi Derkatšin kanssa – tilannekatsaus vuosi hyökkäyksen alkamisen jälkeen.
 • Kulttuurivaliokunta 26.-27.4. Esityslistalla on mm. Politiikkayksikön tausta-analyysi eurooppalaisesta medianvapaussäädöksestä ja keskustelu työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaavan komissaarin Nicolas Schmitin kanssa.
 • Budjettivaliokunta 26-27.4. Esityslistalla on mm. Julkinen kuuleminen Ukrainan sodan taloudellisista vaikutuksista ja Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan vuoden 2022 vuosikertomuksen lausuntoluonnoksen hyväksyminen.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous pidetään 26.4.

Asialistalla on:

 • Patenttilainsäädäntö
 • Tullilainsäädännön uudistus
 • Lääkelainsäädännön uudistus

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ruotsin prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • EU:n ja Uzbekistanin yhteistyöneuvoston 17. kokous 24.4. Kokouksen agendalla on mm. yleiset poliittiset kysymykset ja kauppa-, talous- ja investointikysymykset.
 • Ulkoasiainneuvosto 24.4. Asialistalla on mm. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja muut ajankohtaiset kansainväliset asiat esimerkiksi Kiinaan liittyen.
 • Maatalous- ja kalastusneuvosto 25.4. Asialistalla on mm. Hiiliviljely, biotalous ja jäsenmaiden yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmat.
 • Euroryhmä 28.4. Kokouksen asialista päivittyy tänne.
 • Talous- ja valtiovarainministerien epävirallinen kokous, 28.–29.4. Asialistalla on Euroopan pitkän tulevaisuuden kasvun rahoittaminen,  pitkän aikavälin näkökulmat vakauspolitiikkaan ja kestävään julkiseen talouteen ja Ukrainan jälleenrakennuksen talouskoordinaatio.
 • Ympäristöministerien epävirallinen kokous 18.-19.4. Kokouksen agendalla on vihreän siirtymän edistäminen ja yhteistyön lisääminen elinkeinoelämän ja päätöksentekijöiden välillä.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Alueellisen yhteenkuuluvuuspolitiikan ja EU:n talousarviovaliokunnan 18. kokous 24.4. Esityslistalla on mm. äänestyksiä komitean mietinnöistä.
 • Saasteettomuustoimintasuunnitelman sidosryhmätyöpaja 25.4. Työpajan agendalla on kaupunkien ja alueiden saasteettomuuden pisteyttämisjärjestelmä.
 • Monitasoinen dialogi oikeudenmukaisesta siirtymästä 27.4. Komission kanssa yhteistyössä pidettävän tilaisuuden tarkoituksena on näkemystenvaihto oikeudenmukaisesta siirtymästä eri hallinnon tasojen välillä.
 • AK:n työvaliokunnan 218. kokous 28.4. Työvaliokunta kokoustaa Ruotsissa Kirunassa. Asialistalla on mm. Oikeudenmukainen siirtymä ja vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyvät haasteet.