Euroopan komissio haluaa kunnat, alueet, tutkimus- ja koulutuslaitokset, yritykset, järjestöt, maanomistajat ja yksityishenkilöt mukaan EU:n maaperämissioon ja sitoutumaan maaperän suojelua edistäviin toimiin.

Lisätietoa

Komission tiedote 18.4.2023

Maaperämission julkistus

Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitushaut 2023

Maaperän terveys on kirjaimellisesti elintärkeää, sillä maaperä mahdollistaa meille ruoantuotannon sekä erilaisia ekosysteemipalveluita, kuten veden puhdistusta, hiilensidontaa ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä elinympäristöjä. Yli 60 % EU:n maaperästä on kuitenkin huonossa kunnossa.

Tämän vuoksi Euroopan komissio on valinnut maaperän kunnon parantamisen vuoteen 2030 mennessä yhdeksi EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelman alaiseksi missioksi. EU-missioiden tavoitteena on löytää ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Maaperän terveyden lisäksi muita missioita ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen, syövän torjunta, merien ennallistaminen ja ilmastoneutraalit sekä älykkäät kaupungit.

Maaperämission tavoitetta tuetaan luomalla 100 kokeilualustaa (living labs) ja majakkahanketta (lighthouses) hyvien toimintatapojen demonstroimiseksi. Missio keskittyy sekä maa- ja metsätalouskäytössä olevaan maaperään että kaupunkiseutujen ja teollisuuden vaikutuspiirissä olevaan maaperään. Toimia rahoitetaan erityisesti Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. Tällä hetkellä käynnissä olevissa maaperämission hauissa on jaossa yhteensä 126 miljoonaa euroa ja niiden hakuaika päättyy 23.9.2023. Lisätietoa rahoitusmahdollisuuksista löytyy komission sivuilta.

Mission toteuttamiseen halutaan laajasti mukaan eri sidosryhmiä: kuntia, alueita, tutkimus- ja koulutuslaitoksia, yrityksiä, järjestöjä, maanomistajia ja yksityisiä henkilöitä. Komissio julkaisi 18.4. maaperämission julistuksen (manifesto), johon voivat osallistua kaikki maaperän kunnosta välittävät organisaatiot ja yksityishenkilöt. Julistuksella pyritään tuomaan näkyvyyttä maaperän terveyden suojelulle, jakamaan tieteeseen pohjautuvaa tietoa maaperän tilasta ja edistämään hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Maaperämission julistuksen voi allekirjoittaa täältä.