Osana EU:n vihreää viikkoa Eurooppa-toimisto järjestää yhteistyössä Göteborgin ja Kööpenhaminan EU-toimistojen kanssa 6.6. tilaisuuden ammatillisen koulutuksen aloitteista vihreän siirtymän edistämiseksi. Turusta puhujana on Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset (KESTU) -hankkeen projektipäällikkö Sanna Paloposki. Tilaisuus järjestetään hybridimuotoisena, eli sitä pääsee seuraamaan myös verkon välityksellä.

Turku, Göteborg ja Kööpenhamina ovat osa EU:n 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä -missiota. Kestävä ja kiertotalouteen pohjautuva kehitys, kuin myös talouden ja yhteiskunnan digitalisaatio, ovat ratkaisevassa roolissa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa.

Yksi merkittävä haaste hiilineutraaliin talouteen siirtymisessä on tarvittavan osaamisen puute työmarkkinoilla.”Local Actors driving the greening of VET” -tapahtumassa esitellään kunkin kolmen kaupungin aloitteita, jotka edistävät vihreän siirtymän kannalta olennaista työvoiman täydennys- ja uudelleenkoulutusta sekä koulutusjärjestelmän muuttamista kokonaisuudessaan kestävämmäksi.

Turusta puhujana on Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset (KESTU) -hankkeen projektipäällikkö Sanna Paloposki. KESTU-hankkeessa ilmasto- ja kestävyysosaaminen on sisällytetty keskeisellä tavalla mukaan opetukseen ja tutkintoihin. Näkökulmia keskusteluun tarjoavat myös komission työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus -pääosaston (DG EMPL) Tim van Rie, Business Europen Robert Plummer ja Euroopan ammatillisten oppilaitosten yhteistyö­foorumin (EfVET) Joachim James Calleja.

EU:n vihreä viikko -tapahtuma järjestetään tänä vuonna 3.–11.6. Se koostuu keskustelutilaisuuksista, asiantuntijatapaamisista, työpajoista, infotilaisuuksista sekä näyttelyistä niin Brysselissä, muualla Euroopassa kuin verkossa.

Viikon päätapahtuma on komission ympäristöasioiden pääosaston (DG ENV) 6.–7.6. Brysselissä järjestämä hybridimuotoinen sidosryhmäkonferenssi, jonka teemoina ovat luonnon monimuotoisuus, kiertotalous ja saasteettomuus.