Business Finland on julkaissut ensimmäiset maakuntakohtaiset tilastot Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoituksesta. Ohjelmakauden alusta syyskuuhun 2022 mennessä Varsinais-Suomeen on saatu yhteensä noin 11,4 miljoonaa euroa EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusta 31 hankkeeseen.

Eniten rahoitusta ovat saaneet Turun yliopisto (5,8 milj. €) ja Turussa sijaitseva biokuvantamisen eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri Euro-BioImaging (2,2 milj. €). Turun yliopisto sijoittuu valtakunnallisessa vertailussa kymmenenneksi eniten Horisontti Eurooppa -rahoitusta saaneesta organisaatiosta ja yhdeksänneksi yhteishankkeista rahoitusta saaneista organisaatioista.

Strategisesti tärkeitä hankkeita ovat saaneet myös Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto innovatiivisten julkisten hankintojen edistämiseen (BUILD) sekä Turku Science Park kaupunkien ilmastotyötä tukevien innovaatio- ja yritysekosysteemien kehittämiseen (Cities 4.0).

Yli puolet rahoituksesta on tullut II-pilarin kansainvälisistä konsortiohankkeista. Reilu kaksi kolmasosa rahoituksesta on I-pilarin huipputason tiedehankkeisiin.

 

Yhteenveto Varsinais-Suomen Horisontti Eurooppa -rahoituksesta:

Varsinais-Suomella kirittävää ohjelmakauden alussa

Suomeen on saatu yhteensä 231,4 miljoonaa euroa Horisontti Eurooppa -rahoitusta, mikä tarkoittaa 2,85 % kaikesta ohjelmasta jaetusta rahoituksesta. Suomalaisten toimijoiden onnistumisprosentit (24,5 % osallistumisista ja 22,3 % hakemuksista) ovat EU-keskiarvoa (22,1 % osallistumisista ja 16,1 % hakemuksista) hieman korkeammat.

Varsinais-Suomen saanto on 4,92 % Suomen Horisontti Eurooppa -rahoituksesta. Varsinais-Suomi sijoittuu ohjelmakauden alussa kuudenneksi Suomen maakunnallisessa vertailussa.