Suurin osa ympäristö- ja ilmastotoimia tukevan LIFE-ohjelman tämän vuoden rahoitushauista on nyt auki. LIFE-infopäivien tallenteista löydät lisätietoa hakuihin, hankesuunnitteluun ja tämän vuoden painopisteisiin liittyen.

LIFE-ohjelma tukee EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista. Hanketoimia rahoitetaan neljän alaohjelman alla:

 • luonto ja biodiversiteetti
 • kiertotalous ja elämänlaatu
 • ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
 • siirtyminen puhtaaseen energiaan

Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2021–2027 on 5,4 miljardia euroa. Hankkeiden EU-rahoitusosuus on 60–95 % hanketyypistä riippuen.

Hakijoina voi olla esimerkiksi kunnat ja muut julkisorganisaatiot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, yritykset ja järjestöt.

Vuoden 2023 hakuajat ovat:

 • Perinteiset hankkeet (Standard Action Project, SAP) kiertotalouden ja elämänlaadun, luonnon ja biodiversiteetin, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen alaohjelmiin – 18.4.–6.9.
 • Puhtaaseen energiaan siirtymisen alaohjelmien LIFE toiminta-avustukset (LIFE Action Grants) – 11.5.–16.11. (lopullinen aikataulu varmistumatta)
 • Strategiset integroidut hankkeet (Strategic Integrated Project, SIP) ja strategiset luontohankkeet (Strategic Nature Project, SNaP) – 18.4.–5.9. (konsepti), 5.3.2024 (valmis ehdotus)
 • Tekninen avustus ja valmistautuminen SIP- ja SNaP –hankkeisiin – 2.5.–7.9.
 • Tekninen avustus replikointiin – 18.4.–27.7.
 • Erilliset toiminta-avustussopimukset (Specific Operating Grant Agreements, SGA OG) voittoa tavoittelemattomille organisaatioille – huhtikuun puoliväli–21.9.
 • Lainsäädännön ja politiikan ad hoc -prioriteetteihin (Legislative and Policy Priorities, PLP) vastaavat LIFE-hankkeet – 18.4.–7.9.
   

LIFE-hakujen kansallisena yhteyspisteenä Suomessa toimii ympäristöministeriö, jonka sivuilta löytyy myös lisätietoa suomeksi sekä yhteystiedot.

#EULife23 infopäivät

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri-, ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA järjesti LIFE-info- ja verkostoitumispäivät verkossa 25.–26.4. Webinaareissa neuvottiin potentiaalisia hakijoita ohjelman hauissa, hankkeen suunnittelussa sekä selvennettiin tämän vuoden painopisteitä. Webinaarien tallenteet ovat katsottavissa täältä.

Lisäksi CINEA järjestää 1.6. virtuaalisen infopäivän siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelman hausta.