Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -aloite on komission viestintäpääosaston koordinoima, kunnallis- ja aluepäättäjille suunnattu verkostoitumis- ja viestintähanke. Verkostossa paikallispäättäjät saavat tietoa mm. oman alueen kannalta keskeisten EU-politiikanalojen ajankohtaisista aloitteista.

Tietoa EU-aloitteista, verkostoitumista ja vierailulle Brysseliin

Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -hankkeen tavoitteena on herättää keskustelua ajankohtaisista EU-asioista paikallistasolla ja näin tuoda EU-politiikkaa lähemmäs kansalaisia erityisesti ensi kevään eurovaalien alla. Hanketta koordinoi komission viestintäpääosasto.

Aloite tarjoaa osallistujille kolmenlaista sisältöä: kohdennettuja tietopaketteja, digitaalisen yhteistyöalustan ja vierailun Brysseliin.

Osallistujat saavat valita eri politiikan aihealueesta viisi heitä kiinnostavaa ajankohtaista aihetta, liittyen esimerkiksi energiaan, vesiensuojeluun tai maahanmuuttoon. Valituista aiheista komissio toimittaa tietopaketit siitä, mitä EU konkreettisesti tekee näihin teemoihin liittyvien haasteiden osalta.

Yhteistyöalusta tarjoaa puolestaan mahdollisuuden verkostoitua muiden eurooppalaisten kunnallis- ja aluepäättäjien kanssa, joiden alueilla työskennellään samankaltaisten haasteiden parissa. Verkosto tarjoaa siis tiedonvaihtoa ja parhaiden käytäntöjen jakoa eri puolilta Eurooppaa.

Brysselin vierailun tarkoituksena on tutustua EU-instituutioihin ja tavata komission edustajia valittuihin teemoihin liittyen. Myös digitaaliset vierailut ja tapaamiset ovat mahdollisia.

Lisäksi hankkeeseen kuuluu verkossa ja paikan päällä järjestettäviä seminaareja ja muita tapahtumia.

Osallistuminen joko varsinaisena tai koordinoivana jäsenenä

Hankkeeseen voi osallistua kaupungin, kunnan tai alueen vaaleilla valittu päättäjä. Kustakin paikallistason poliittisesta instituutiosta voi osallistua vain yksi henkilö, jonka instituutio nimeää edustajakseen. Tarkoituksena on varmistaa hankkeen jatkuvuus niin, että vaalikauden päätyttyä esimerkiksi kaupungin tai kunnan valtuusto nimeää mahdollisen uuden edustajan.

Paikallistason instituutio voi myös osallistua hankkeeseen koordinoivana jäsenenä ilman edustajan nimeämistä, jolloin sillä on pääsy digitaaliseen yhteistyöalustaan ja viestintämateriaaleihin, mutta ei esimerkiksi tapaamisiin.

Vaatimuksina sitoutuminen aktiiviseen viestintään ja verkoston toimintaan

Keskeisenä vaatimuksena osallistujille on aktiivinen viestintä hankkeesta. Viestinnän tulee olla totuudenmukaista tietoa siitä, mitä EU-tekee, mutta tarkoituksena on antaa myös rakentavaa kritiikkiä.

Vaatimuksina on myös osallistuminen yhteistyöalustan toimintaan ja komission järjestämille vierailuille.

Hankkeella ei ole tällä hetkellä määriteltyä aikaa, vaan se on toistaiseksi jatkuva.