European City Facility (EUCF) -väline tarjoaa 60 000 euron avustussumman kaupunkien ja kuntien ilmasto- ja energiasuunnitelmien toimeenpanoon erityisesti energiatehokkuuden saralla. Viidennellä hakukierroksella Pohjoismaihin ja Länsi-Eurooppaan on jaossa 1,08 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan yhteensä 18 investointisuunnitelmaa. Haku avautui 28.4. ja on auki 30.6. asti.

Lue lisää

European City Facility -nettisivut

Viidennen kierroksen infosivu

Viidennen kierroksen hakudokumentti

Ohjeita hakijoille

EUCF-rahoitusta voivat hakea sekä yksittäiset kaupungit ja kunnat että kuntien ryhmittymät. Osallistuvilla kunnilla tulee olla poliittisesti hyväksytty ilmasto- ja energiasuunnitelma, kuten EU:n mallin mukainen Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP). Hakemukseen tulee liittää kaupunginjohtajan tai muun relevantin luottamushenkilön sitoumus investointisuunnitelman kehittämiseen.

Rahoitus on tarkoitettu energia- ja ilmastosuunnitelmien mukaisten investointien suunnitteluun, kuten esimerkiksi teknisen soveltuvuuden arviointiin ja markkina- ja riskianalyyseihin. Rahoitushaussa priorisoidaan erityisesti energiatehokkuutta edistäviä investointeja.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • Hankkeen kunnianhimo
  • Hallintorakenne
  • Sidosryhmien osallistuminen
  • Yhdenmukaisuus ja toteutettavuus

Lue lisää arviointikriteereistä täältä.

Hakuprosessi koostuu kahdesta vaiheesta. Ensin täytetään viiden kysymyksen kelpoisuuslomake, jonka läpäisemisen jälkeen rekisteröidytään EUCF:n nettisivuille ja täytetään itse hakemus.

Hakemus koostuu neljästä osiosta: 1. hakijan tietojen täyttäminen, 2. energia- ja ilmastosuunnitelman sekä poliittisen sitoumuksen toimittaminen, 3. investointihankkeen tiedot ja 4. tiedot siitä, mihin rahoitusta tarvitaan ja onko hakemuksen valmistelussa käytetty ulkopuolisia konsultteja. Hakemukset arvioidaan kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Hakemukset tulee laatia englanniksi. Tarkemmat kelpoisuusvaatimukset sekä lista hakuun sisällytettävistä dokumenteista löytyvät täältä. Lisätietoja hausta voi kysyä myös tukipalvelusta tai EUCF:n maakohtaiselta asiantuntijalta. Suomen maakohtaisena asiantuntijana toimii Ekokumppanit (ce.finland@eucityfacility.eu).

Tullessaan valituksi kunta saa 65 % tukisummasta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Investointisuunnitelman kehittäminen kestää maksimissaan 12 kuukautta, jonka aikana EUFC tarjoaa kunnalle myös asiantuntijatukea. Kun investointisuunnitelma on hyväksytty, kunta saa loput 35 % tukisummasta. Kunta sitoutuu myös kahden vuoden seurantajaksoon, joka sisältää kaksi raportointia.

Haku on jaettu kolmeen alueelliseen ryhmään: Keski- ja Itä-Eurooppa, Pohjois- ja Länsi-Eurooppa sekä Etelä-Eurooppa. Tällä kierroksella rahoitetaan yhteensä 70 investointisuunnitelmaa 4,2 miljoonalla eurolla. Suomessa EUCF tukea on saanut muun muassa Tampereen kaupunki. Voit lukea aiemmista hauista ja hankkeista täältä.