Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2023 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:

Parlamentissa kokoontuvat tällä viikolla valiokunnat.

Valiokuntien kokoukset:

 • Aluehitysvaliokunta 25.5. Esityslistalla on mm. Oikeudenmukainen siirtymä ja investoinnit, nettonollateollisuutta koskeva säädös ja näkemystenvaihto Euroopan investointipankin varajohtajan Lyliana Pavlovan kanssa.
 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 22.-23.5. Esityslistalla on mm. Julkinen kuulemistilaisuus kriittisistä raaka-aineista, EU:n sirusäädös ja energiamarkkinoiden uudistus.
 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 22.5. ja 24.-25.5. Esityslistalla on 22.5. strukturoitu dialogi komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin kanssa. 24.-25.5. esityslistalla on mm. Direktiivit teollisuuden päästöistä, teollisuuden ympäristötietojen ilmoittamisesta ja päästöportaalin perustamisesta ja hiilenpoistoja koskevan sertifiointikehyksen perustamisesta.
 • Liikenne- ja matkailuvaliokunta 24.5-25.5. Esityslistalla on mm. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto, uusiutuvat ja vähähiiliset polttoaineet meriliikenteessä ja Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen kestävälle lentoliikenteelle.
 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 24.-25.5. Esityslistalla on mm. Korkean tason keskustelu komission kanssa vuoden 2023 työohjelmista, virtuaalimarkkinat ja Euroopan kirja-alan tulevaisuus.
 • Budjettivaliokunta 22.-23.5. Esityslistalla on mm. Työpaja EU:n lainakustannuksista, Euroopan globalisaatiorahasto työttömäksi jääneille työntekijöille ja Euroopan lääkevirastolle maksettavat maksut.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Seuraava komission kokous pidetään 24.5.

Asialistalla on:

 • Eurooppalaisen ohjausjakson kevätpaketti
 • EU:n investointipaketti (jälleenmyynti)

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ruotsin prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Euroryhmä 15.5. Esityslistalla on mm. euroalueen makrotaloudellinen kehitys, temaattinen keskustelu yritysten rakenteellisista haasteista nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa ja digitaalinen euro ja keskuspankkiraha.
 • EU:n ja Korean tasavallan huippukokous 22.5. Kokouksessa juhlistetaan EU:n ja Etelä-Korean diplomaattisuhteiden 60-vuotispäivää. Keskustelun aiheina ovat rauha ja vakaus, talous ja kauppa ja kestävä kehitys.
 • Ulkoasiainneuvoston kokous 22.5. Esityslistalla on mm. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Afrikan sarven tilanne.
 • Kilpailukykyneuvosto, 22.–23.5. Esityslistalla on mm. Ekologinen suunnittelu, pitkän aikavälin kilpailukyky ja kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös.
 • Ulkoasiainneuvosto (puolustus) 23.5. Esityslistalla on EU:n kauppasuhteet niin Yhdysvaltojen kuin myös Kiinan kanssa.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • YK:n 28. ilmastokokous: Sidosryhmäkuuleminen alueiden komitean mietintöön alueellisten toimijoiden roolista ilmastotoimissa 23.5. Tilaisuuden agendalla on tiedon kerääminen mietinnön valmistelua varten.
 • Alueiden komitean 155. täysistunto 24.-25.5. Täysistunnon agendalla on mm. Tasa-arvo, monimuotoisuus ja inklusiivisuus alueellisella ja paikallisella tasolla, EU:n alueiden ja kaupunkien kriisinkestävyyden parantaminen ja monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointi.
 • Työpaja alueiden ja kaupunkien roolin vahvistamisesta Ukrainan jälleenrakennuksessa 25.5. Työpajan agendalla on niin alueiden ja kaupunkien kuin myös eri sidosryhmien vahvempi osallistuminen Ukrainan jälleenrakennukseen ja miten se käytännössä tapahtuu.
 • Alueiden komitean ja komission laajakaistafoorumikokous 25.5. Kokouksen agendalla on haasteet ja mahdollisuudet EU:n kaupunkien, alueiden ja kylien laajakaistaverkkokehityksessä ja siihen liittyvät EU-ohjelmat ja työkalut.