Euroopan komissio kerää palautetta LIFE-ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimeenpanosta tulevalla rahoituskaudella 2021-2027. Uutta ohjelmassa on puhtaaseen energiaan siirtymisen alaohjelma. Kyselyyn voi vastata 27.4. asti.

LIFE-ohjelma jatkuu tulevalla rahoituskaudella, ja komissio on ehdottanut sen budjettia nostettavaksi noin 5,5 miljardiin euroon. Ohjelman alle lisätään uusi Siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelma, joka tukee uusien teknologioiden markkinoille saattamista. Nykyisen rahoituskauden aikana puhtaan energian innovaatioiden markkinoille vientiä on tuettu Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Kuten kuluvallakin rahoituskaudella, myös uusi LIFE-ohjelma on jaettu kahteen toiminta-alaan. Ympäristön toiminta-alan alta löytyvät luonnon ja luonnon monimuotoisuuden sekä kiertotalouden ja elämänlaadun alaohjelmat. Ilmastotoimien toiminta-alaan kuuluvat uusi puhtaaseen energiaan siirtymisen alaohjelma sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen alaohjelma.

LIFE-ohjelman rakenne 2021-2027

Komissio toivoo palautetta ohjelman prioriteeteista, erityisesti uudesta alaohjelmasta sekä ohjelman toimeenpanosta. Kommentoi uutta LIFE-ohjelmaa täällä.

Asiasanat: